தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

ஞாயிறு, 30 ஜூன், 2013

பஞ்சப்படி உயர்வு

4.0% IDA increase

4.0% IDA increase on Revised (2007) pay/pension becomes due w.e.f. 1st July, 2013, i.e. 74.9 + 4.0 = 78.9%. Orders not issued.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக