தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

சனி, 30 மே, 2020

பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்


தோழர்.எம்.கருப்பன்,ராம்நகர் முன்னாள் கிளைச்செயலர், 1983 மே மாதம் பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்,9486106057
தோழர்.எம்..கே.வேணுகோபாலன்,DE செண்ட்ரல் முன்னாள் கிளைச்செயலர், 1982  ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்,


தோழர்.கே.சுப்பிரமணி,கணபதி, 1990  ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்,

தோழர்.எம்.தண்டபாணி, TT திருப்பூர் EXTNL, 1994  ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்,

தோழியர்.ஆர்.வசந்தாமணி,OS(G), பீளமேடு 1988 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்

தோழர்.எஸ்.சந்திரசேகரன்,OS(TG), குனியமுத்தூர் 1985 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்

தோழியர்.V.கீதாகுமாரி,TT ,பொள்ளாச்சி 1979 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்


தோழர்.வில்லியம் பால் ரொசாரியோ, TT டாடாபாத் 1983 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்

தோழர்.சி.ராஜேந்திரன், TT,திருப்பூர் EXTNL 1986 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்

தோழர்.கே.துரை, TT,பொள்ளாச்சி 1990 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்
தோழர்.டி.தண்டபாணி, JE,பொள்ளாச்சி  1992 ல்  பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் நமது இயக்கத்தில் முன்னனி தோழராக பணியாற்றியவர்.இன்று பணி ஒய்வு பெறுகிறார்.தோழரின் பணி ஓய்வு காலம் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக