தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

சனி, 1 ஜூலை, 2017

IDA increase

IDA increase w.e.f. July 2017 : The Consumer Price Index (CPI-IW) for the month of May 2017 increased by one point and stood at 278. Hence, IDA from 1.7.2017 will be 119 %, i.e., an increase of 1.9 %.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக