தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

ஞாயிறு, 20 டிசம்பர், 2015

Expected IDA From January 2016 for CPSU EmployeesThe Expected hike in IDA may be by 4.2% - 5.3% 
w.e.f. 01/01/2016. 

The  AICPINs of the months September-2015,  October-2015 & November-2015 are likely to be declared at the end of October-2015November-2015 & December-2015respectively. Top 20 Projections are given below-
The  AICPIN of the months-
  • September-2015 : 266 (+2)
  • October-2015  : 269 (+3)
  • November-2015  : ...
The Average AICPIN: ...

S.N.
Expected CPI
of November'15
Avg. AICPIN
Projected
Projected
IDA (%)
Projected
IDA Increase (%)
1
266
267.00
111.4
3.5
2
267
267.33
111.6
3.7
3
268
267.67
111.9
4.0
4
269
268.00
112.1
4.2
5
270
268.33
112.4
4.5
6
271
268.67
112.7
4.8
7
272
269.00
112.9
5.0
8
273
269.33
113.2
5.3
9
274
269.67
113.5
5.6
10
275
270.00
113.7
5.8
 

       
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக