தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

செவ்வாய், 1 செப்டம்பர், 2015

வெற்றிகரமாக்குவோம் செப்டம்பர் 2 வேலை நிறுத்தத்தை...த்திய சங்கசெய்திகள்

இந்திய நாடு முழுவதும் உழைப்பாளி வர்க்கம் ஒன்று திரண்டு நடத்தும் செப்டம்பர் 2- அகில இந்திய பொது வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றிகரமாக நடத்திடுவோம். நமது தேசத்தை பாதுகாப்போம். BSNLஐ பாதுகாப்போம்Read | Download
.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக