தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

புதன், 12 ஆகஸ்ட், 2015

அஞ்சல் அட்டை இயக்கம்

 
நமது நிறுவனத்தை பாதுகாக்க நடைபெற உள்ள அஞ்சல் அட்டை  இயக்கத்தில் கீழே உள்ளவற்றை எழுதி அனுப்புமாறு கேட்டுகொள்கிறோம் “Hon’ble Minister of Communications & IT is requested to immediately settle the demands submitted by the Forum, for the revival of BSNL.” 

The post card should be signed by the individual employee, with his name, designation and the name of the SSA. If the task of sending the post cards is left to the individual employees, everyone may not send the post card. Hence, it is decided that the Forum at the circle and SSA levels should undertake the responsibility of purchasing the post cards in bulk, get the matter written on the post cards, obtain the signatures of the employees, and finally post the post cards. Let us arrange to send one post card from each of the 2.25 lakh BSNL employees. Let us make the Minister and the government to understand the determination of the BSNL employees to revive BSNL.

Address of the Minister:

Shri Ravi Shankar Prasad,
Minister of Communications & IT,
Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road,
New Delhi 110001

 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக