தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

திங்கள், 30 ஜூன், 2014

பஞ்சப்படி அதிகரிப்பு

    1.07.2014 முதல் பஞ்சப்படி  அதிகரிப்பு   2.9% 
  

 • S.N.
  Expected CPI
  of May'14
  Avg. AICPIN
  Projected
  Projected
  IDA (%)
  Projected
  IDA Increase (%)
  1 240 240.33 90.2 1.8
  2 241 240.67 90.5 2.1
  3 242 241.00 90.8 2.4
  4 243 241.33 91.0 2.6
  5 244 241.67 91.3 2.9
  6 245 242.00 91.6 3.2
  7 246 242.33 91.8 3.4
  8 247 242.67 92.1 3.7
  9 248 243.00 92.4 4.0
  10 249 243.33 92.6 4.2
   

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக