தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

வெள்ளி, 23 மார்ச், 2012

WELFARE நிதி ஒதிக்கிடு

BSNL தலைமையகத்திலிருந்து WELFARE க்கான நிதி ஒதிக்கிடு செய்யப்பட்டது. தமிழகத்திற்கு 55 லட்சமும், STR பகுதிக்கு 5 லட்சமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக