தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

செவ்வாய், 27 நவம்பர், 2018

AUAB தலைவர்கள் மாவட்ட முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் அட்டவணை,

03.12.2018 முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தையொட்டி   AUAB தலைவர்கள் மாவட்ட முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் அட்டவணை, <<படிக்க>> 

2 கருத்துகள்: