தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

சனி, 30 ஜூன், 2018

ஜூலை 1ஆம் தேதியிலிருந்து 0.8% IDA உயர்வு

ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதியிலிருந்து பஞ்சப்படி 0.8% உயரும் என கணக்கீடுகள் தெரிவிக்கின்றன. மொத்த IDA 128% ஆக மாறும்

2 கருத்துகள்: