தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

புதன், 29 ஜூலை, 2015

பெயர் மாற்றக் குழுவின் நடவடிக்கை பதிவுகள்

சுற்றறிக்கை எண் 53ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

28.07.2015 அன்று நடைபெற்ற கேடர் பெயர் 

மாற்றக் குழுவின் நடவடிக்கை பதிவுகள் 

(MINUTES) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.  Read | Download

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக