தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

புதன், 25 பிப்ரவரி, 2015

டெல்லி பேரணிக்காக...

BSNLஐக் காப்போம் - கையெழுத்து இயக்கத்தில் பெறப்பட்ட 1 கோடி கையைழுத்துக்களை இந்தியப் பிரதமரிடம் ஒப்படைப்பதற்காக இன்று டெல்லியில் நடைபெற உள்ள பேரணியில் கலந்து கொள்வதற்காக நமது மாவட்டத்தில் இருந்து 4  தோழர்கள் டெல்லி நோக்கிப் பயணப்பட்டிருக்கிறார்கள்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக