தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

புதன், 1 அக்டோபர், 2014

IDA உயர்வு

01-10-2014 முதல் IDA 6.9% உயர்ந்து மொத்த IDA 98.2% ஆக இருக்கும் .செய்தி படிக்க ::-Click Here
Top 10 Projections:
S.N.
Expected CPI
of August'14
Avg. AICPIN
Projected
Projected
IDA (%)
Projected
IDA Increase (%)
1 250 249.33 97.4 6.1
2 251 249.67 97.6 6.3
3 252 250.00 97.9 6.6
4 253 250.33 98.2 6.9
5 254 250.67 98.4 7.1
6 255 251.00 98.7 7.4
7 256 251.33 98.9 7.6
8 257 251.67 99.2 7.9
9 258 252.00 99.5 8.2
10 259 252.33 99.7 8.4

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக