தலைவர்கள்

தலைவர்கள்
BSNLEU - கோவை மாவட்டச் சங்கம் உங்களை தோழமையுடன் வரவேற்கிறது

திங்கள், 13 அக்டோபர், 2014

மாநில மாநாட்டில் நடைபெற்ற சிறத்தகவல்கள்


மாநில மாநாட்டின் இரண்டாம் நாள் நடைபெற்ற பொது அரங்கப் பதிவுகள்   Read | Download

மாநில மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக உழைக்கும் பெண்கள் ஒருங்கிணைப்புக் குழு தங்களுக்கான ஓர் அமர்வை ஒருங்கிணைத்தது.Read | Download
 
அறிக்கையின் மீதான கலந்துரையாடல் மாநாட்டின் மூன்றாம் நாளிலும் தொடர்ந்து நடைபெற்றது.Read | Download
 

செயல்பாட்டறிக்கையின் மீதான தொடரும் கலந்துரையாடலின் காட்சிப் பதிவுகள்Read | Download
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக